Privacyverklaring

Privacy is niet alleen iets waar ik veel waarde aan hecht, maar het is ook een recht. Daarom gaat Cinefille zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hieronder leg ik kort uit welke informatie ik ontvang als je cinefille.nl bezoekt en welke stappen ik neem om je informatie te beschermen.

Persoonsgegevens

Laat je een reactie achter onder een post? Dan laat je persoonsgegevens achter. Cinefille ontvangt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn blog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dit gaat om je naam, e-mailadres en IP-adres.

  • Naam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Cinefille heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via daphnestubbe@cinefille.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Bescherming

Cinefille neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is Cinefille enkel te bezoeken via een HTTPS-link, een beveiligde versie van het standaard HTTP. Dit voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op mijn website in verkeerde handen kan terechtkomen.

Op welke grondslagen verzamelt cinefille persoonsgegevens?

Verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld om een reactie of een mail te beantwoorden. Verder gebruikt Cinefille geanonimiseerde persoonsgegevens om bezoekgedrag op de website te analyseren, om zo de website te verbeteren en content aan te passen op de voorkeuren van gebruikers.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen. Cinefille gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics

Om Cinefille te kunnen optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Op deze manier kan ik zien hoe bezoekers de website gebruiken. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd, zodat wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cinefille heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. .

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je instellen dat cookies geblokkeerd worden. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat Cinefille minder goed werkt.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien ik over digitale persoonsgegevens beschik die ik óf met uw toestemming verwerk óf verwerk om een overeenkomst die ik met je heb gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die ik van je bewaar in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar daphnestubbe@cinefille.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Cinefille verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking. Buiten de voorgaande situaties verstrek ik jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Websites van derden

Cinefille.nl kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Cinefille. Cinefille heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat Cinefille niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. Ik adviseer je om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die je bezoekt te lezen.

Als je nog meer vragen hebt over hoe Cinefille informatie verzamelt, opslaat en gebruikt, stuur dan een mail naar daphnestubbe@cinefille.nl

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijden worden aangepast.

 


Zoek je iets?